SOVA NET

Přínosy redakčního systému xRED

 

Redakční systém xRED je výkonné a mnoha klienty prověřené řešení pro správu a údržbu obsahu firemních internetových prezentací. 

 

Hlavní přínosy redakčního systému xRED

 

 • Pravidelný rozvoj a údržba
 • Za xREDem stojí naše vývojové oddělení s mnohaletými zkušenostmi, které se o systém neustále stará - systém udržuje, dále rozvíjí a aktualizuje.

 

 • Funkčnost a stabilita systému
 • xRED je funkční a desítkami klientů prověřený systém. Řada našich klientů na jeho základě vystavěla stabilní a úspěšné firemní prezentace.

 

 • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Práce v xREDu je díky jednoduchému a přehlednému uživatelskému rozhraní velmi snadná a efektivní. Práci usnadňuje také kvalitní HTML editor obsahu (WYSIWYG).


 • Bezpečnost a přístup přes internetový prohlížeč
 • Upravovat, přidávat nebo mazat obsah a texty mohou pouze přihlášení uživatelé. xRED umožňuje snadno spravovat skupiny uživatelů a definovat uživatelské role. Do xREDu lze odkudkoliv přistoupit přes standardní internetový prohlížeč.

 

 • Úspora nákladů za aktualizace
 • V ceně systému jsou započítány veškeré aktualizace systému, které výrazně snižují náklady na provoz systému.

Proč využít redakční systém xRed?

 

Na internetu patří k nejdůležitějším faktorům, které rozdělují firemní webové prezentace na úspěšné a neúspěšné, kvalitní a aktualizovaný obsah. Chce-li společnost v konkurenčním boji o zákazníka uspět, musí své stránky udržovat aktuální, přehledně strukturované a informačně bohaté.

Řešením je využití komplexního redakčního systému pro správu a údržbu obsahu webových prezentací.

Redakční systém postavený na míru!

 

Máte specifické přání a požadavky, co by vaše internetová prezentace měla umět? Řekněte nám je a my vám redakční systém poskládáme na míru. xRED nabízí širokou škálu funkcí a modulů, které lze aplikovat do šablony webu.

 

Z jakých modulů a funkcí můžete vybírat?

 

Administrace s pomocí modulů:

Správa obsahu
Aktuality
Ankety
Fórum
Fotogalerie
Partnerské sekce
RSS
FAQ
Jazykové mutace
Fulltextové vyhledávání
Formuláře

 a mnoho dalších.

Správa obsahu


Správa obsahu je hlavní modul, který umožňuje vytvořit základní obsah statické webové prezentace – tedy kategorie, podkategorie, stránky, podstránky webu a jejich obsah. Vytvořené kategorie a stránky lze jednoduše spravovat a modifikovat prostřednictvím redakčního systému a WYSIWYG editoru (přidávat fotografie, texty, upravovat veškerý obsah). Vytvořené stránky (podstránky) jsou uspořádány do kategorií a podkategorií, čímž vytváří logickou a přehlednou strukturu, která tvoří základ celé webové prezentace.

 • Datově vymezené zobrazování obsahu (lze určit, kdy se má kategorie, článek nebo no-vinka zobrazovat návštěvníkům).
 • Přikládání obrázků a fotografií ke kategoriím, článkům a anotacím.
 • Vytváření vztahů mezi souvisejícími kategoriemi, stránkami a jejich kombinacemi, což umožňuje odkazovat na stránky, produkty a kategorie s podobným obsahem.
 • Optimalizace pro vyhledávače (optimalizace URL adresy, nadpisů, popisků, atd.)
 • Lze definovat i další upravitelné položky (například přikládat soubory ke stažení, přikládat rozsáhlé fotogalerie apod.)

Aktuality


Modul „Aktuality“ je určený pro správu novinek a udržování aktuálnosti webu. Jde o důležitý modul, který by neměl chybět na žádném webu. Aktuálnost webu je klíčový faktor, který do značné míry ovlivňuje úspěšnost a atraktivitu internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Umožňuje snadno přidávat, upravovat a spravovat aktuality a novinky
 • Snadno lze definovat období, kdy má být aktualita zobrazena – termín publikace a stažení
 • U aktuality je možné nastavit anotační obrázek a text aktuality s možností přidat další položky (soubor, více obrázků apod.)

Ankety


Modul pro vytváření anket a jednoduchých dotazníků. Modul „Ankety“ umožňuje vytvářet dva typy anket – jednoduché ankety s výběrem možností nebo složitější dotazovací ankety obsahující více otázek (ke každé otázce lze přiřadit několik odpovědí, ze kterých může dotazovaný vybírat).

Základní vlastnosti:

 • Vytváření a správa anket v administračním rozhraní
 • Možnost spustit několik anket najednou
 • Termínové plánování anket – lze nadefinovat termín spuštění a ukončení ankety
 • Grafické zobrazení výsledků ankety v podobě grafů
 • Ankety lze zobrazovat na každé stránce webu

Fórum


Modul „Fórum“ slouží k vytváření diskusních fór umožňující vzájemnou komunikaci uživatelů v prostředí internetu. Uživatelé mohou pohodlně a jednoduše přispívat svými postřehy, poznámkami nebo reagovat na komentáře ostatních uživatelů. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit samostatné fórum rozdělené dle témat nebo jen jednoduchou sekci pro bezprostřední reakce návštěvníků bez tematického rozdělení. Výhodou modulu „Fórum“ je možnost propojení s kterýmkoliv článkem, produktem a dalšími objekty v systému webu. Návštěvníci internetových stránek či eshopu mohou psát své reakce a komentáře přímo ke konkrétní problematice nebo produktu.

Základní vlastnosti:

 • Dva základní typy fóra: Moderované diskusní fórum (stanovení témat fóra, možnost moderovat diskuzi -deaktivovat, aktivovat a mazat příspěvky)
 • Komentáře ke stránce (navázání diskuze ke konkrétní stránce nebo produktu, pouze jedno diskusní vlákno bez témat - tématem je samotná stránka, kde se fórum nachází)
 • Blokace nežádoucích uživatelů - umožňuje zablokovat příspěvky z konkrétních IP adres Zasílání notifikací správci webu o přidaných komentářích
 • Jednoduchý komunikační prostředek mezi návštěvníky webu a provozovatelem
 • Ochrana proti spamu s využitím antispamových otázek

Fotogalerie


Modul „Fotogalerie“ nabízí pokročilou správu fotografií a z nich vytvořených galerií. Fotografie jsou uloženy v systému, kde je lze seskupovat do skupin a vytvářet z nich komplexní fotogalerie, které se mohou následně prezentovat na webu. Galerie mohou být navázány na kategorie nebo podkategorie internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Nahrávání fotografií a organizování do stromové struktury (zpřehledňuje orientaci)
 • Možnost importu (a také exportu) celého adresáře fotografií z FTP do systému (a naopak)
 • Fotografie (celé galerie nebo obrázky) nahrané v systému lze snadno přiřazovat k produktům nebo článkům Jednotlivé fotogalerie je možné přiřadit k několika produktům nebo článkům Fotogalerie lze spravovat centralizovaně z jednoho místa
 • Modul umožňuje přidávat k jednotlivým fotografiím komentáře a popisky
 • Při nahrávání fotografii lze nastavit požadovaný výsledný rozměr

Partnerská sekce


Modul „Partnerská sekce“ je určen pro zákazníky, kteří požadují zabezpečenou sekci pro specifické skupiny uživatelů. V rámci tohoto modulu je možné uživatelům nastavovat různá oprávnění přístupu na stránky a zobrazovat pouze relevantní obsah (například dle jejich zájmu, oboru apod.). Partnerská sekce nemá využití pouze pro zabezpečený přístup na stránky, ale také se stává podporou pro prodej a prezentaci citlivých materiálů, které potřebují mít klienti vždy po ruce. Z praktického hlediska, je to modul, který je v dnešní době nedílnou součástí každého vyspělého webu.

Základní vlastnosti:

 • Možnost registrovat uživatele do partnerské sekce
 • Možnost vytvářet skupiny uživatelů s konkrétním oprávněním
 • Nastavení přístupu ke konkrétní kategorii webu jen pro určité uživatele, nebo skupiny uživatelů
 • Při použití modulu "Správa souborů" automatické zabezpečení souborů proti stažení neoprávněnými osobami

RSS čtečka


Modul „RSS čtečka“ umožňuje zobrazovat na webu informace o novém obsahu z externích webů prostřednictvím načítání RSS feedů (viz modul č 12. „RSS modul“).

Základní vlastnosti:

 • Načítání obsahu z několika různých zdrojů (externí weby)
 • Možnost zobrazovat načítané články kdekoliv v rámci webové prezentace
 • Možnost v administraci definovat zdroj RSS feedu a počet zobrazovaných odkazů

FAQ


Modul „FAQ“ (Frequently Asked Questions – často kladené otázky) slouží ke komunikaci se zákazníky prostřednictvím internetového prostředí. Uživatel má možnost zaslat přes jednoduchý webový formulář dotaz, který může být po zodpovězení zveřejněn spolu s odpovědí na webových stránkách.

Základní vlastnosti:

 • Položené dotazy lze zasílat na konkrétní emailovou adresu/adresy správce webu
 • Po zodpovězení je dotazující obeznámen emailem s odpovědí na dotaz
 • Správce webu má možnost zobrazit dotaz i odpověď v sekci FAQ

Jazykové mutace


Modul „Jazykové mutace“ umožňuje vytvořit webovou prezentaci ve více jazycích. Jazykové mutace příznivě podporují zahraniční návštěvnost webu. V případě mezinárodního obchodu je tento modul na webu nezbytností.

Základní vlastnosti:

 • Neomezený počet jazykových mutací Správa překladů statických textů v administračním rozhraní
 • Obsah je nezávislí na jednotlivých jazykových mutacích
 • Možnost prezentovat jazykovou mutaci na různých typech URL adres (např. pro slovenskou mutaci jako http://www.domena.cz/sk/, http://sk.domena.cz/ nebo http://www.domena.sk/
 • Nezávislé měření přístupů na každou jazykovou mutaci

Fulltextové vyhledávání


Modul „Fulltextové vyhledávání“ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání slov, slovních spojení nebo řetězců v textech webu.

Základní vlastnosti:

 • Vyhledává stránky obsahující řetězce podle částečné shody
 • Nalezené stránky jsou uspořádaný dle relevance nalezeného textu k vyhledávanému textu

Formulář


Modul „Formulář“ slouží k vytváření formulářů a dotazníků a k jejich snadné správě a administraci. Umožňuje vytvářet jednoduché i rozsáhlejší dotazníky (nebo formuláře) pro různé účely – sběr kontaktů, poptávka po zboží apod.

Základní vlastnosti:

 • Vytváření formulářů s libovolnými položkami, pro které je možné definovat různé chování (dotazy zákazníků, kontakt na firmu atd.)
 • Standardní formulář obsahuje 10 položek
 • Automatická kontrola vyplněnosti požadovaných položek formuláře
 • Ukládání odeslaných hodnot Zasílání zadaných hodnot z formulářů emailem na konkrétní emailovou adresu (adresy)
 • Možnost definovat vlastní vzhled formuláře pomocí specifické šablony

Reference


www.knedlik.cz

www.knedlik.cz

Pro společnost Svoboda, předního výrobce domácích knedlíků jsme vytvořili web knedlik.cz, optimalizovaný pro vyhledávače a připravený k dalšímu rozvoji. Po několika měsících přišly první úspěchy v podobě prudkého nárůstu návštěvnosti.

 

www.deceuninck.cz

www.deceuninck.cz

Významný výrobce plastových profilů pro okna a dveře využívá služeb Web Managementu a Web Servisu. Své cíle dělí rovnoměrně na růst návštěvnosti a zvyšování počtů uživatelů partnerské sekce. Internet patří k významných nástrojů komunikace a podpory prodeje.