SOVA NET

Ceník

Potřebujete vytvořit a následně jednoduše spravovat firemní web? Využijte redakčního systému XRED, který umožňuje pokročilou správu webové prezentace a nabízí mnoho doplňujících funkcí a modulů.

 

Máte představu o tom, co by měl redakční systém umět? Podívejte se do ceníku, vyberte si z modulů, které na vašem webu nesmí chybět a napište nám!

Výhody redakčního systému - xRed

Největší výhodou redakčního systému xRED je snadné a rychlé rozšiřování o další moduly. V případě vytváření nového modulu je snadné jej nasadit na existující redakční systém.

 

K uvedeným cenám se započítává 20% maintenance z ceny každého modulu, jež zajišťuje stabilní provoz internetové prezentace i v době dnešních, rychle se měnících technologiích, především internetových prohlížečů.


Moduly Využití Cena (Kč)
     

Pište...

Máte-li zájem o redakční systém xRED,
kontaktujte nás.

nebo volejte

+420 543 255 536


 

Správa obsahu

Práce s obsahem webové prezentace.

5 000,-

Katalog

Řazení produktů do katalogu.

3 000,-

XML feed pro katalogy

Registrace produktů do katalogů.

1 000,-

Formulář

Vytváření formulářů na internetových stránkách.

1 500,-

FAQ

Komunikace se zákazníky - často kladené otázky.

1 000,-

Registrace

Registrace uživatelů.

3 500,-

Ankety

Vytváření anket a dotazníků.

3 000,-

Fórum

Diskusní fóra se vzájemnou komunikací.

3 000,-

RSS modul

Okamžité informace o novém obsahu.

500,-

Aktuality

Správa novinek a jejich údržba.

500,-

Newsletter

Vytváření skupin uživatelů pro odběr novinek emailem.

500,-

Jazykové mutace

Prezentace stránek ve vícero jazykových mutacích.

2 000,-

Import z CSV

Možnost hromadného importu dat do systému. 

2 500,-

Google sitemap

Podpora pro rychlejší indexace pro vyhledávač Google. 

Správa souborů základní

Práce se soubory, jež jsou na stránkách nabídnuty ke stažení.

2 000,-

Správa souborů rozšířená oraganizér

Pokročilá práce se soubory.

3 000,-

Firemní síť

Možnost vytvoření rozsáhlé sítě kontaktů (poboček).

3 000,-

Fotogalerie

Pokročilá práce s fotografiemi.

1 000,-

Partnerská sekce

Zabezpečená sekce pro zákazníky.

3 000,-

Mapa webu

Kompletní struktura webu pro uživatele.

600,-

Fulltextové vyhledávání

Vyhledávání slov o obsahu internetové prezentace.

1 000,-

Číselníky

Správa číselníků, zjednodušení administrace.

500,-

SEO

Automatická nebo manuální podpora SEO.

Statistiky

Statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek.

500,-

RSS čtečka

Automatické zobrazení informací na webu z jiných zdrojů.

1 000,-

Pošli odkaz známému

Rychlé zaslání informací na email o zajímavé stránce.

500,-

Hodnocení

Vložení svého názoru k obsahu (produkty, články a další).

1 000,-

Správa práv a oprávnění

Možnost nastavovat uživatelům práva administrace.

4 000,-

Tagy

Spojení jednotlivých stránek podle společného obsahu.

1 000,-

Grafika

Vytvoření grafiky.

5 000 - 20 000,-

Školení

Proškolení klientů s práci s redakčním systémem.

Správa obsahu


Správa obsahu je hlavní modul, který umožňuje vytvořit základní obsah statické webové prezentace – tedy kategorie, podkategorie, stránky, podstránky webu a jejich obsah. Vytvořené kategorie a stránky lze jednoduše spravovat a modifikovat prostřednictvím redakčního systému a WYSIWYG editoru (přidávat fotografie, texty, upravovat veškerý obsah). Vytvořené stránky (podstránky) jsou uspořádány do kategorií a podkategorií, čímž vytváří logickou a přehlednou strukturu, která tvoří základ celé webové prezentace.

 • Datově vymezené zobrazování obsahu (lze určit, kdy se má kategorie, článek nebo no-vinka zobrazovat návštěvníkům).
 • Přikládání obrázků a fotografií ke kategoriím, článkům a anotacím.
 • Vytváření vztahů mezi souvisejícími kategoriemi, stránkami a jejich kombinacemi, což umožňuje odkazovat na stránky, produkty a kategorie s podobným obsahem.
 • Optimalizace pro vyhledávače (optimalizace URL adresy, nadpisů, popisků, atd.)
 • Lze definovat i další upravitelné položky (například přikládat soubory ke stažení, přikládat rozsáhlé fotogalerie apod.)

Katalog


Modul Katalog slouží k vytvoření prezentačního katalogu produktů, bez možnosti jejich zakoupení. Jedná se pouze o prezentaci produktů s detailním náhledem, u kterého lze nastavit libovolné informace o produktech (například název, výrobce, využití atd.). Modul Katalog umožňuje ke každému produktu přiřadit ilustrační fotografie, obrázky, soubory ke stažení apod. Zároveň lze produkty sdružovat do kategorií a následně je filtrovat podle definovaných parametrů.

Základní vlastnosti:

 • Výpis seznamu produktů a jejich řazení podle vybrané vlastnosti.
 • Stránkování výpisu produktů a definování počtu produktů na stránce.
 • Optimalizace URL adresy, pod kterou bude produkt v katalogu dostupný (optimalizace pro vyhledávače a také pro uživatele).
 • Zařazení produktu do více kategorií, které spolu souvisí.
 • Aktivace a deaktivace produktu – například podle aktuální dostupnosti apod.
 • Provazování produktů, seskupování produktů do kategorií, odkazování na související produkty atd.
 • a další.

XML feed pro katalogy


Tento modul umožňuje vytvářet XML feedy pro registraci produktů v různých produktových katalozích. XML feed obsahuje informace o nabízeném sortimentu zboží a umožňuje registrovat produkty do katalogů jako jsou heureka.cz, zbozi.cz apod., čímž umožňuje oslovení potenciálních zákazníků, kteří tyto katalogy využívají.

Základní vlastnosti:

 • XML feedy jsou standardizované pro tyto produktové katalogy: Zbozi.cz, Srovnanicen.cz, Hledejceny.cz, Nejlepsiceny.cz, Seznamzbozi.cz, Monitor.cz, Heureka.cz, a další.
 • Generování XML feedu podle přesné specifikace produktového katalogu.
 • Zobrazení produktů, které nesplňují kritéria katalogu.

Formulář


Modul „Formulář“ slouží k vytváření formulářů a dotazníků a k jejich snadné správě a administraci. Umožňuje vytvářet jednoduché i rozsáhlejší dotazníky (nebo formuláře) pro různé účely – sběr kontaktů, poptávka po zboží apod.

Základní vlastnosti:

 • Vytváření formulářů s libovolnými položkami, pro které je možné definovat různé chování (dotazy zákazníků, kontakt na firmu atd.)
 • Standardní formulář obsahuje 10 položek.
 • Automatická kontrola vyplněnosti požadovaných položek formuláře.
 • Ukládání odeslaných hodnot.
 • Zasílání zadaných hodnot z formulářů emailem na konkrétní emailovou adresu (adresy).
 • Možnost definovat vlastní vzhled formuláře pomocí specifické šablony.

FAQ


Modul „FAQ“ (Frequently Asked Questions – často kladené otázky) slouží ke komunikaci se zákazníky prostřednictvím internetového prostředí. Uživatel má možnost zaslat přes jednoduchý webový formulář dotaz, který může být po zodpovězení zveřejněn spolu s odpovědí na webových stránkách.

Základní vlastnosti:

 • Položené dotazy lze zasílat na konkrétní emailovou adresu/adresy správce webu.
 • Po zodpovězení je tazateli zaslán emailem s odpovědí na dotaz.
 • Správce webu má možnost zobrazit dotaz i odpověď v sekci FAQ.

Registrace


Tento modul nabízí pokročilou evidenci uživatelů prostřednictvím registrace. V rámci internetových stránek je možné vytvářet registrace různých typů. Tedy kromě tradiční registrace (např. do internetového obchodu) modul umožňuje vytvářet také registrace na školení a kurzy, registrace na zájezdy, registrace na soutěže, registrace do klubu apod.

Základní vlastnosti:

 • Libovolně definovatelné položky v registraci.
 • Kontrola vyplněných informací po odeslání registračního formuláře.
 • Emailové upozornění registrujícímu i správci webu o provedené registraci.
 • Možnost potvrzování registrace správcem webu nebo kliknutím na link v zaslaném notifikačním mailu.
 • Funkce "zapomenuté heslo" – zasláni nového hesla na email.
 • Možnost zobrazovat registrační formulář na různých stránkách webu.

Ankety


Modul pro vytváření anket a jednoduchých dotazníků. Modul „Ankety“ umožňuje vytvářet dva typy anket – jednoduché ankety s výběrem možností, nebo složitější dotazovací ankety obsahující více otázek (ke každé otázce lze přiřadit několik odpovědí, ze kterých může dotazovaný vybírat).

Základní vlastnosti:

 • Vytváření a správa anket v administračním rozhraní.
 • Možnost spustit několik anket najednou.
 • Termínové plánování anket – lze nadefinovat termín spuštění a ukončení ankety.
 • Grafické zobrazení výsledků ankety v podobě grafů.
 • Ankety lze zobrazovat na každé stránce webu.

Fórum


Modul „Fórum“ slouží k vytváření diskusních fór, která umožňují vzájemnou komunikaci uživatelů v prostředí internetu. Uživatelé mohou pohodlně a jednoduše přispívat svými postřehy, poznámkami nebo reagovat na komentáře ostatních uživatelů. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit samostatné fórum rozdělené dle témat nebo jen jednoduchou sekci pro bezprostřední reakce návštěvníků bez tematického rozdělení. Výhodou modulu „Fórum“ je možnost propojení s kterýmkoliv článkem, produktem a dalšími objekty v systému webu. Návštěvníci internetových stránek či eshopu mohou psát své reakce a komentáře přímo ke konkrétní problematice nebo produktu.

Základní vlastnosti:

 • Dva základní typy fóra: Moderované diskusní fórum (stanovení témat fóra, možnost moderovat diskuzi -deaktivovat, aktivovat a mazat příspěvky).
 • Komentáře ke stránce (navázání diskuze ke konkrétní stránce nebo produktu, pouze jedno diskusní vlákno bez témat - tématem je samotná stránka, kde se fórum nachází).
 • Blokace nežádoucích uživatelů - umožňuje zablokovat příspěvky z konkrétních IP adres Zasílání notifikací správci webu o přidaných komentářích.
 • Jednoduchý komunikační prostředek mezi návštěvníky webu a provozovatelem.
 • Ochrana proti spamu s využitím antispamových otázek.

RSS modul


Co je to RSS? RRS modul nabízí návštěvníkům a uživatelům webu možnost, jak být jednoduchým způsobem okamžitě informováno o novinkách nebo nově přidaném obsahu na webu. Jedná se o moderní způsob čtení webu, kdy si uživatel internetu stahuje ze zvolených webů zprávy o novém obsahu a nemusí je stále navštěvovat. RSS feed je možné vytvořit z produktů, aktualit, článků nebo celých stránek. Uživatel má díky RSS přehled o novinkách, které se na webu objeví.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit libovolný počet RSS feedů a počet zpráv v RRS feedu.
 • RSS feed může obsahovat jednu z těchto skupin – produkty, aktuality
 • Průběžná informace o počtu stažení každého feedu
 • Efektivní a jednoduchý komunikační kanál

Aktuality


Modul „Aktuality“ je určený pro správu novinek a udržování aktuálnosti webu. Jde o důležitý modul, který by neměl chybět na žádném webu. Aktuálnost webu je klíčový faktor, který do značné míry ovlivňuje úspěšnost a atraktivitu internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Umožňuje snadno přidávat, upravovat a spravovat aktuality a novinky
 • Snadno lze definovat období, kdy má být aktualita zobrazena – termín publikace a stažení
 • U aktuality je možné nastavit anotační obrázek a text aktuality s možností přidat další položky (soubor, více obrázků apod.)

Newsletter


Modul „Newsletter“ slouží k rozesílání novinek pomocí emailu v rámci různých prodejních akcí, nabídkách nebo změnách a aktualizacích produktů apod. Jedná se o efektivní způsob komunikace s uživateli webu, kteří si přejí být o novinkách informováni.

Základní vlastnosti:

 • Návštěvník se k odběru novinek emailem přihlásí pomocí jednoduchého formuláře na webu
 • Odebírání novinek je možné zrušit jedním kliknutím na odkaz v emailu
 • Správce stránek může podle aktuálních potřeb vytvořit pro každý produkt, aktualitu nebo stránku notifikační email

Jazykové mutace


Modul „Jazykové mutace“ umožňuje vytvořit webovou prezentaci ve více jazycích. Jazykové mutace příznivě podporují zahraniční návštěvnost webu. V případě mezinárodního obchodu je tento modul na webu nezbytností.

Základní vlastnosti:

 • Neomezený počet jazykových mutací Správa překladů statických textů v administračním rozhraní
 • Obsah je nezávislí na jednotlivých jazykových mutacích
 • Možnost prezentovat jazykovou mutaci na různých typech URL adres (např. pro slovenskou mutaci jako http://www.domena.cz/sk/, http://sk.domena.cz/ nebo http://www.domena.sk/
 • Nezávislé měření přístupů na každou jazykovou mutaci

Import z CSV


Modul „Import z CSV“ umožňuje importovat data do systému ze souborů typu CSV (obecně užívaný jednoduchý formát pro uchovávání tabulkových dat). Díky importu tabulkových dat z CSV se rapidně zkracuje čas na naplnění dat do systému nebo jejich aktualizaci (cena, skladová dostupnost, různé příznaky – akční, doporučujeme atd.). Modul je využitelný při importu většího množství záznamů (více jak 200 záznamů).

Základní vlastnosti:

 • Import dat provádí společnost SOVA NET – zachování kompatibility a konzistence dat
 • Rychlé naplnění velkého množství dat (několik tisíc produktů v řádu pár hodin)
 • Opakované využití předpřipraveného importu (např. pro opakovanou aktualizaci cen)
 • Zálohování – po importu lze obsah vrátit do původního stavu
 • Při dodržení správného formátu CSV souboru může import spouštět zákazník samostatně

Google sitemap


Generování XML feedu pro Google. Pomocí tohoto modulu lze vytvořit přehlednou strukturu webu, která umožní největšímu světovému vyhledávači internetové stránky snadno indexovat. Indexace ovlivňuje viditelnost a rychlost zobrazení webu při vyhledávání ve vyhledávači Google.

Základní vlastnosti:

Výrazně rychlejší zaindexování stránek vyhledávačem

 • Google Zlepšení hodnocení (rankingu) webu a zvýšení pozice internetových stránek na vyhledávaná slova 100% zaindexování celého obsahu webu

Správa souborů základní


Modul „Správa souborů“ umožňuje prezentovat soubory ke stažení na stránkách, jednoduše je admi-nistrovat a spravovat. Pokud je třeba na stránky umístit dokumenty s podrobnými informacemi o pro-duktech nebo službách, představuje tento modul ideálky způsob, jak toho dosáhnout.

Základní vlastnosti:

 • Vytvoření seznamu souborů určených ke stažení
 • Soubory jsou centralizované – nemají vazbu na produkty nebo další části webu
 • V kategorii se soubory není možné zobrazovat produkty, články nebo aktuality

Správa souborů rozšířená oraganizér


Rozšířený modul „Správy souborů“ umožňuje prostřednictvím redakčního systému nahrávat a spravovat soubory.

Základní vlastnosti:

 • Ukládání souborů pod zaheslovaným názvem v jádře systému
 • Vytváření pojmenovaných skupin souborů, které je pak možné připojovat k produktům nebo konkrétním stránkám
 • Možnost vložit ke každému nahrávanému souboru obrázek, který slouží jako náhled souboru
 • Vytvoření individuálního popisku pro každý soubor

Firemní síť


Modul „Firemní síť“ umožňuje vytvořit „sítě kontaktů“, které lze následně prezentovat v prostředí internetu. „Sítí kontaktů“ rozumíme rozšířené kontaktní údaje, které jsou rozdělené například dle poboček, servisních míst nebo jednotlivých oddělení ve firmě či společnosti. V každé kategorii lze definovat zodpovědné osoby s kontaktními údaji. Kontakty lze přiřazovat ke kategoriím webu nebo k produktům.

Základní vlastnosti:

 • Vytvoření hierarchické struktury kontaktů
 • Možnost definování rolí jednotlivých osob
 • Každá pobočka i osoba (kontakt) má svoji vlastní stránku s detailními informacemi a případně fotkou
 • Rozdělení kontaktních míst dle typu (prodejny, servisy, sídlo firmy…)
 • Možnost přiřadit kontakt ke kategoriím nebo konkrétním produktům (např. pro info o produktech kontaktujte tuto osobu)

Fotogalerie


Modul „Fotogalerie“ nabízí pokročilou správu fotografií a z nich vytvořených galerií. Fotografie jsou uloženy v systému, kde je lze seskupovat do skupin a vytvářet z nich komplexní fotogalerie, které se mohou následně prezentovat na webu. Galerie mohou být navázány na kategorie nebo podkategorie internetových stránek.

Základní vlastnosti:

 • Nahrávání fotografií a organizování do stromové struktury (zpřehledňuje orientaci)
 • Možnost importu (a také exportu) celého adresáře fotografií z FTP do systému (a naopak)
 • Fotografie (celé galerie nebo obrázky) nahrané v systému lze snadno přiřazovat k produktům nebo článkům Jednotlivé fotogalerie je možné přiřadit k několika produktům nebo článkům Fotogalerie lze spravovat centralizovaně z jednoho místa
 • Modul umožňuje přidávat k jednotlivým fotografiím komentáře a popisky
 • Při nahrávání fotografii lze nastavit požadovaný výsledný rozměr

Partnerská sekce


Modul „Partnerská sekce“ je určen pro zákazníky, kteří požadují zabezpečenou sekci pro specifické skupiny uživatelů. V rámci tohoto modulu je možné uživatelům nastavovat různá oprávnění přístupu na stránky a zobrazovat pouze relevantní obsah (například dle jejich zájmu, oboru apod.). Partnerská sekce nemá využití pouze pro zabezpečený přístup na stránky, ale také se stává podporou pro prodej a prezentaci citlivých materiálů, které potřebují mít klienti vždy po ruce. Z praktického hlediska, je to modul, který je v dnešní době nedílnou součástí každého vyspělého webu.

Základní vlastnosti:

 • Možnost registrovat uživatele do partnerské sekce
 • Možnost vytvářet skupiny uživatelů s konkrétním oprávněním
 • Nastavení přístupu ke konkrétní kategorii webu jen pro určité uživatele, nebo skupiny uživatelů
 • Při použití modulu "Správa souborů" automatické zabezpečení souborů proti stažení neoprávněnými osobami

Mapa webu


Modul, který slouží k zobrazení kompletní struktury webu. Uživatel nebo návštěvník webu získá přehled o celém obsahu webu. Mapa webu je zobrazena na jedné konkrétní stránce – umístěna na jednom konkrétním místě.

 

Základní vlastnosti:

 • Struktura stránek je zobrazena (vypsána) od nejnižší úrovně, až po tu nejvyšší

Fulltextové vyhledávání


Modul „Fulltextové vyhledávání“ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání slov, slovních spojení nebo řetězců v textech webu.

Základní vlastnosti:

 • Vyhledává stránky obsahující řetězce podle částečné shody
 • Nalezené stránky jsou uspořádaný dle relevance nalezeného textu k vyhledávanému textu

Číselníky


Modul „Číselníky“ nabízí vlastní správu číselníků. Dochází tak k výraznému zjednodušení administrace. Tento modul umožňuje často používané hodnoty (např. výrobce, velikost, skladová dostupnost apod.) začlenit do číselníku. Hodnoty pak není třeba pokaždé znovu vyplňovat ručně, ale stačí je vybrat ze selctboxu. Číselníky urychlují práci a předcházejí vzniku chyb vzniklých z překlepů.

Základní vlastnosti:

 • Možnost použít číselník pro definování vlastností u produktů nebo stránek (např. u položky produktu s názvem „skladová dostupnost“ vytvoříme číselník skladových dostupností „skladem“, „do 4 dnů“, „do týdne“, „na vyžádání“)
 • Při použití modulu Filtry umožňuje přesnější filtrování Dle požadavků zákazníka je možné dát k dispozici jakýkoliv číselník z databáze.

SEO


Modul „SEO“ podporuje internetový marketing a efektivní optimalizaci pro vyhledávače. Možností, jak upravovat a optimalizovat internetové stránky fungující na redakčním systému xRED je několik: Úprava a generování URL adres (URL kategorií produktů a URL konkrétních produktů) Úprava titles, descriptions, key words Tento modul výrazným způsobem napomáhá internetovým stránkám být na internetu vidět. Především v rámci vyhledávání na největších vyhledávačích (Google, Seznam.cz).

Statistiky


Modul „Statistiky“ umožňuje jednoduchou a přehlednou evidenci návštěvnosti jednotlivých stránek webu. Díky tomuto modulu získáte rychlý přehled o celkové návštěvnosti webu nebo jednotlivých stránek.

Základní vlastnosti:

 • Počítá počet zobrazení každé stránky
 • Počítá počet unikátních návštěv na každé stránce

RSS čtečka


Modul „RSS čtečka“ umožňuje zobrazovat na webu informace o novém obsahu z externích webů prostřednictvím načítání RSS feedů (viz modul č 12. „RSS modul“).

Základní vlastnosti:

 • Načítání obsahu z několika různých zdrojů (externí weby)
 • Možnost zobrazovat načítané články kdekoliv v rámci webové prezentace
 • Možnost v administraci definovat zdroj RSS feedu a počet zobrazovaných odkazů

Pošli odkaz známému


Modul „Pošli odkaz známému“ umožňuje návštěvníkovi webu možnost, jak rychle zaslat informaci o zajímavé stránce nebo obsahu, který na webu objevil, svému známému.

Základní vlastnosti:

 • Každá stránka obsahuje skrytý formulář rychlé odeslání zajímavé informace (prostřednictvím linku – URL adresy)
 • Na zadanou emailovou adresu, kterou návštěvník webu vepíše do formuláře, je zaslán oznamovací email obsahující link na požadovanou stránku či zajímavý obsah.
 • Adresát, kterému je odkaz zasílán obdrží na email zprávu se zasílaným linkem, stručnými informacemi o odesílateli a krátkou zprávou, kterou odesílatel může k linku připojit

Hodnocení


Modul „Hodnocení“ umožňuje návštěvníkům webu vyjádřit svůj názor k obsahu (produkty, články apod.) webu. Hodnocení je prováděno pomocí grafického prvku – hvězdiček, kdy návštěvník označí počet hvězdiček dle toho, jak se mu daná věc líbí nebo jej zaujala.

Základní vlastnosti:

 • Každý návštěvník má možnost hodnocení pouze jednou denně
 • U „hvězdiček“ se zobrazuje průměrné hodnocení dle nastavených hodnot v systému
 • Lze zvolit individuální rozpětí hodnocení (např. 0 až 4 nebo 0,0 až 1,0) – defaultně se používá 0 až 5 Možnost navázání na produkty, články nebo aktuality (web musí obsahovat daný modul)

Správa práv a oprávnění


Modul umožňuje rozšířenou správu práv a oprávnění pro editaci obsahu webové prezentace.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit a zvolit více administrátorů webu nebo správců obsahové složky webu
 • Každé osobě je možné nastavit práva pro editaci jen některých kategorií Každá osoba má své vlastní přístupové údaje.
 • Systém zaznamenává historii úprav – tj., která osoba, kdy a kde prováděla úpravy

Tagy


Modul „Tagy“ umožňuje spojovat jednotlivé stránky podle společného (identického nebo podobného) obsahu. Pokud tedy uživatele zaujme článek o konkrétním tématu, lze mu pomocí tagů nabídnout a zobrazit seznam dalších článků vašeho webu, které se zabývají podobným tématem.

Základní vlastnosti:

 • Možnost nastavit neomezený počet tagů pro každou stránku
 • Lze vypisovat seznamy tagů v tzv. "Oblaku tagů", kde velikost tagu naznačuje množství článků, které obsahuje (viz obrázek níže)
 • Výpis všech článků, které spadají pod vybraný tag
 • Výpis několik vybraných tagů v tzv. "Zkráceném oblaku tagů", který se zobrazuje na každé stránce webu – umožňuje rychlý přístup.

Grafika


Grafika pro internetové stránky obsahuje

Základní vlastnosti:

 • Návrh grafiky a její vytvoření
 • Nasazení na redakční systém

Školení


Dvouhodinové školení 2 osob, jak se pracuje s redakčním systémem.